Recente berichten

VERDWENEN KERK AAN DE KERKWEG

De kerk van Hulsel verschijnt in de kerkelijke archieven van de 15e en 16e eeuw als een “quarta capella”, wat betekent dat het onderaan in de rangorde staat  en geen rijke is. De term “quarta capella” is wat verwarrend, want het geeft de indruk dat het maar 1/4 deel van een volwaardige kerk is. Echter, in de praktijk worden alle […]

Straatnamen in de Mierden en Hulsel (straatnamenplan 1964)

In de dorpen had men vroeger geen officiële straatnamen en huisnummers, dorpen bestonden uit buurtschappen waar iedereen elkaar kende. Ook doordat men elkaar ontmoette in kerkdiensten, op markten en kermissen, was er altijd wel iemand die wist waar deze of gene woonde. Dat is in veel kleine plaatsen nog zo. Straatnamen waren er wel in de steden, en huizen (her)kende […]

VOORMALIGE PASTORIE AAN DE HOOSEMANSSTRAAT

De dorpskom van Lage Mierde bestaat in onze tijd uit een plein waarop een aantal straten uitkomen. In vroeger tijden waren 2 daarvan, de Ganzenpoen en de Hoosemansstraat onderdeel van het dorpsplein. Aan dat voormalige plein staat een bijzonder gebouw, een van de oudste, mogelijk zelfs het oudste, van Lage Mierde. Het dateert uit de 17e eeuw, maar er zijn […]

VOORMALIG KLOOSTER VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE UIT SCHIJNDEL

Het jaar 2004 is een jubileumjaar in Lage Mierde. Het is dan 100 jaar geleden dat “het Klöster” in het dorp is gesticht. Ter gelegenheid daarvan is een boek verscheen “100 jaar Klooster”, geschreven door Maria Rijken en uitgegeven door Heenkundegroep de Mierden. In 1983 is Huize Lindenhof, zoals het verzorgingscentrum heette, gebouwd. Het staat op de plaats van het […]

SCHUIL- OF HEIKERKJE ARENDONK

Met de Vrede van Munster in 1648 kregen de Staten van Holland de zeggenschap over het huidige Noord-Brabant. Het voormalige hertogdom werd in 2 delen gesplitst. Reeds op 2 december 1636 wordt in het grote Placcaat van Retorsie vermeld dat als men in de dorpen “enige dienst of oefening van de Roomse Religie zal bevonden worden” het betreffende dorp 100 […]

VERDWENEN SCHUURKERK AAN DE SMIDSSTRAAT

Met de vrede van Munster in 1648 worden de katholieken in Hooge Mierde, zoals overal in de Zuidelijke Nederlanden, gedwongen hun kerk te sluiten. Aanvankelijk richten de parochianen net over de grens in Arendonk een schuilkerk in. De afstand tot Hooge Mierde is aanzienlijk, maar het is de enige mogelijkheid om ongestoord uiting te geven aan  het katholieke geloof. Versoepeling […]

DE VERDWENEN PASTORIE AAN DE VESTWEG

De pastorie aan de Vestweg is ruim 100 jaar geleden afgebroken. In een krantenbericht uit 1909 wordt melding gemaakt van de sloop van het gebouw. De krant schrijft : “Te Lage Mierde (Noord-Brabant) zijn bij het graven in den ouden Pastorietuin de fundamenten van een toren blootgelegd. Dez fundamenten moeten geheel uit rotssteen bestaan. Ook stiet men op een kelder, […]

SCHUURKERK AAN DE ST. CLEMENSDREEF

De Gouden Eeuw (1600-1700) wordt in de geschiedenis wel de tijd van tolerantie en gewetensvrijheid genoemd. Voor de Zuidelijke Nederlanden is het juist een tijd van onderdrukking. Van tolerantie, vooral tegenover het katholicisme, is geen sprake. De Staten Generaal hebben in het huidige Nederland de macht in handen en daarmee wordt ook de protestantse godsdienst als enige erkend. Het katholieke […]